VÝŠĽAP NA DEVÍNSKU KOBYLU 14. - 15. september 2018

24 hodinový pochod - piatok, 14. september 2018, od 18:30

12 hodinový pochod - sobota, 15. september 2018, 06:30 - 18:30

Najrýchlejšie kolo 6km - súťaží sa 15.09.2018 14:30 - 17:30

Turisticko - športovo - poznávacie podujatie pre milovníkov prírody a športu

Devínska Nová Ves (Nám. J. Kostru)

od 18:30 do 18:30 hod 14.09. - 15.09.2018

  • 24 a 12 hod. výšľap Devínska Nová Ves 155 m.n.m. - Devínska Kobyla 495 m.n.m.
  • kultúrny program a súťaže
  • občerstvenie