VÝŠĽAP NA DEVÍNSKU KOBYLU 08. - 09. september 2017

24 hodinový pochod - piatok, 08. september 2017, od 18:30

12 hodinový pochod - sobota, 09. september 2017, 06:30 - 18:30

Najrýchlejšie kolo 6km - súťaží sa 09.09.2017 14:30 - 17:30

Turisticko - športovo - poznávacie podujatie pre milovníkov prírody a športu

Devínska Nová Ves (Nám. J. Kostru)

od 18:30 do 18:30 hod 08.09. - 09.09.2017

  • 24 a 12 hod. výšľap Devínska Nová Ves 155 m.n.m. - Devínska Kobyla 495 m.n.m.
  • kultúrny program a súťaže
  • občerstvenie