VÝŠĽAP NA DEVÍNSKU KOBYLU - 11./12. september 2015

24 hodinový pochod - piatok 11. september 2015, od 18:30

12 hodinový pochod - sobota 12. september 2015, 06:30 - 18:30

NOVÉ! - Najrýchlejšie kolo 6km - súťaží sa 12.9.2015 14:00 - 17:30

Turisticko - športovo - poznávacie podujatie pre milovníkov prírody a športu

Devínska Nová Ves (Nám. J. Kostru)

od 18:30 do 18:30 hod 11.09. - 12.09.2015

  • 24 a 12 hod. výšľap Devínska Nová Ves 155 m.n.m - Devínska Kobyla 495 m.n.m,
  • kultúrny program a súťaže
  • občerstvenie