VÝŠĽAP NA DEVÍNSKU KOBYLU 14. - 15. september 2018

Štart/cieľ 12h. a 24h.:

Nám J. Kostru MČ Bratislava Devínska Nová Ves (Materská škôlka P. Horova DNV) - oproti OD Terno

Dátum a čas:

14. - 15.09.2018 18:30 - 18:30 (registrácia od 18:00 – do 06:00)

(je možnosť ísť iba nočnú 12 hodinovku)

Štart/cieľ 12h:

Nám J. Kostru Devínska Nová Ves - oproti OD Terno

Dátum a čas:

15.09.2018 06:30 - 18:30 (registrácia od 06:00 – 18:00)

Víťaz je účastník s najviac absolvovanými kolami v 24 a v 12 hod disciplíne!!!

non-stop pochod/beh - Devínska Nová Ves– Devínska Kobyla

Trasa:

Nám J. Kostru oproti OD TERNO (155 m.n.m)

ul. P. Horova po chodníku podľa znčiek na asfalte) – vodáreň – rázcestie zelená/červená turistická značka – Devínska Kobyla (495m.n.m)– rázcestie zelená/červená turistická značka– vodáreň - ul. P. Horova – Nám J. Kostru.

TRASA BUDE DOBRE VIDILENE OZNAČENÁ v noci budú v lesnom teréne na križovatkách červene blikačky.

Pozitívne prevýšenie + 340 metrov, dĺžka 1 kola = 6 km

Štart a cieľ:

individuálny podľa príchodu a registrácie. Každý účastník zdolá ľubovoľnú vzdialenosť, ľubovoľnou rýchlosťou a technikou.

Techniky:

Chôdza, Nord walking, Dog treking, beh, podľa svojich fyzických, psychických možností. Nie bicykle!

Štartovné deti 12/24h. - 0,50 €

Štartovné 1 kolo - 2,00 €

Štartovné: 12h. - 4,00 €

Štartovné: 24h. - 10,00 €

- propozície s mapou trasy, diplom, občerstvenie, wc, zázemie
(občerstvenie pre účastníkov pochodu, behu)

Registrácia na mieste v deň štartu disciplíny alebo elektronicky:

jozef@xtremerun.com, xtremerun@xtremerun.com

14. - 15.09.2018 (piatok) 24h a nočný 12h výšľap, Nám J. Kostru DNV, 18:00 – 06:30

15.09.2018 (sobota) 12h výšľap, Nám J. Kostru DNV, 06:00 – 18:00

Kategórie 24 h. a 12h. + NOVÉ Najrýchlejšie kolo – 6km:

Muži, Muži 50+,

Ženy, Ženy 50+,

Mládež 15- 18, Deti do 15, deti MŠ,

Dog treking,

najmladší, najstarší..

Kontrola:

Na vrchole Devínskej Kobyle 495 n.m sa bude štartovací lístok označovať.

Náš Turista sa na Vás teší s množstvom turistických pečiatok. :-)

Vyhodnotenie a ocenenia:

Individuálne odovzdanie účastníckeho diplomu.
Prvé tri miesta v Hl. kategóriách budú odmenené i vecnými cenami.
Hlavné vyhodnotenie do 19:00 v sobotu 15.09.2018.
Záverečné vyhodnotenie účastníkov 12 hodinovky a víťaza * prémie do 19:30
Prémia: Najrýchlejšie kolo (šprint) na DNV - Devínska Kobyla - DNV

Doprava:

MHD Bratislava linky č. 20, 21 zastávka "M. Marečka", č. 28. zastávka "Na hriadkach". Pre mimo bratislavských turistov a športovcov z autobusovej stanice Mlynské Nivy a zo železničnej (hlavnej) stanice Bratislava – linka č. 21

Rôzne:

Trasa bude označená červeno bielymi páskami (najmä na križovatkách).
Každý účastník pochodu štartuje na vlastné riziko a s dobrým zdravotným stavom!
Organizátor zabezpečí zdravotnícky dozor len na Nám. J. Kostru. Odložiť veci je možné v MŠ P. Horova. Za odložené veci organizátor neručí.
Je možnosť si oddýchnuť si na ľubovoľnom úseku trasy. Najlepšie na Nám J. Kostru pri bufete.
V prípade nepriaznivého počasia sa štart/cieľ, vyhodnotenie, prezentácie presunú do MŠ P. Horova - 100 metrov smer zastávka MHD.
Bezplatné občerstvenie pre účastníkov pochodu a pre ostatnú verejnosť za symbolický poplatok.
Stany pre prípad nepriaznivého počasia.
Výsledky a fotografie budú uverejnene na stránkach www.vyslap.sk a www.xtremerun.com.

Pripravil Jozef Rajchl a kolektív organizátorov
VÝŠLAP NA DEVÍNSKU KOBYLU 2018 (VDK 2018)

Tešíme sa na Vašu účasť za každého počasia.
Jozef Rajchl, XTREMERUN +421949 124 131, jozef@xtremerun.com, xtremerun@xtremerun.com