VÝŠĽAP NA DEVÍNSKU KOBYLU 14. - 15. september 2018